אל תשארו לבד!

מצאו את האהבה,

דרכנו!

תנאי שימוש

“Road to Love” (להלן: "הדרך לאהבה" או "רואד טו לוב") מקדם בברכה את משתמיו בשירותיו. השימוש באתר לרבות התכנים והשירותים המוצגים בו באמצעות מכשירי הקצה השונים בכפוף לתנאי השימוש (להלן: "תקנון" או "תנאי השימוש"). אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הינך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש וכי לא תהא לך או למי שמטעמך כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כנגד האתר “Road to Love” ו\או מי שמטעמו בכל הקשור לתנאי השימוש האלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש האלה, כולם או חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה. התכנים המוצגים באתר כגון: תמונות, מידע אודות אישיות, סרטונים, טקסט, קול, שמיועדים לרשום כלל הגולשים באתר וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום או יהיה קיים בעתיד המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות “Road to Love” ובין אם הם בבגלות צד ג', מאפשרים ל-“Road to Love” זכות שימוש בהם.

תקנון זה מוסיף על יתר תקנונים הפרטניים המופיעים באתר. במקרה של סתירות או אי התאמות בין תנאי התקנון זה לבין תנאי התקנונים הפרטניים האמורים, יגבר האמור בתקנונים הפרטניים על האמור בתקנון כללי זה.

האמור תנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשכון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

לתשומת לבך, “Road to Love” שומר לעצמו את הזכות לשנות לפי שיקול דעתו וללא קבלת הסכמת המשתמש את תנאי השימוש. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

הגבלת גיל

הינך מצהיר כי הינך בוגר בן 18 שנים ומעלה, וכי ידוע לך שחלק מהתכנים המפורסמים באתר עלולים לכלול שפה בוטה, תוכן ותמונות בעלות אופי מיני. הינך מסכים בזאת כי תוכן מסוג זה אינו פוגע בך בשום דרך, צורה ואופן. אחריות לשימוש וצפיה בחומרים באתר חלים עליך בלבד.

קטינים אינם רשאים להירשם לאתר (להלן “Road to Love”) או לעשות כל שימוש באתר. כל משתמש באתר מאשר כי גילו הוא 18 שנים ומעלה.

השימוש באתר

השימוש באתר “Road to Love”, השירותים ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כפי שהם (AS IS) ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “Road to Love” בגין תכונות השימוש, המבגלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש אפוא, בתכנים המוצגים באתר והשירותי האתר ייעשו על אחריותך בלעדית והמלאה.

“Road to Love” רשאי לסגור את האתר לשנות, מעת לעת את במנהו, מראהו וזמינותם של התכנים המוצעים או הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “Road to Love” בקשר לכך.

תהיה רשאי להשתמש באתר “Road to Love” על פי כל דין שיחול על השימוש. לא תהיה רשאי לכלול בפרופיל האישי שלך מספרי טלפון, כתובות, שמות משפחה, כתובת אינטרנט (להלן URL) או כתובת דואר אלקטרוני (E-MAIL). הינך אחראי באופן אישי ובלעדי לכל הקשר שבינך לבין משתמש אחר באתר “Road to Love” ולא תהא לך כל טענה, דרישה ו\או תביעה כלפי האתר “Road to Love”.

הינך אחראי באופן אישי לנכונות התוכן והמידע שתפרסם או תציג בעמוד האינפורמציה (להלן: "העמוד" ו\או "פרופיל"). לא תהיה רשאי לפרסם מידע המהווה לשון הרע, מידע בלתי מדויק, פוגע, בלתי צנוע, בעל אופי מיני, מאיים, גזעני או בלתי חוקי, או כל מידע שיש בו כדי לפגוע או להפר זכויות של צד שלישי כלשהו לרבות זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות. לא תהיה רשאי לכלול בפרופיל האישי כל התייחסות פוגעת מבחינה מינית או אנטומית או מידע שיש בו הצעות מיניות פוגעות. לא תהיה רשאי לפרסם כל תמונה שאינה שייכת לך באופן אישי ובלעדי ובכלל זה תמונת עירום, תמונה המכילה מידע אישי או תמונה המכילה דמות של קטין. הינך מצהיר כי כל תוכן שגולש העלה ו\או יעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר) ובכלל זה (בין הייתר) מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי (כהגדרתו פרופיל) או כל חומר אחר או תוכן שגולש מעלה לאתר, הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית.

לאתר “Road to Love” יש את הזכות להסיר חלק מהתכנים ו\או במלאום מהאתר ו\או לחסום את חשבונך בשימוש של האתר לצמיתות. למען הסר ספק ובנוסף לכל המפורט בתנאי השימוש, מובהר כי ל”Road to Love” אין כל אחריות לכל פרסום המתבצע באתר על ידי צד שלישי, לרבות לתוכנו, לדיוק האמור בו ולהשלכותיו.

“Road to Love” לא ישא באחריות הבין התנהגות בלתי ראויה והשימוש לרעה בשירותי האתר מצד משתמיו. להלן רשימה חלקית ובלתי ממצה של סוג המעשים הנחשבים כבלתי חוקיים או כמעשים אסורים בהתאם להוראות תנאי השימוש:

לא תהיה רשאי להתחזות לאדם או לישות כלשהם.

לא תהיה רשאי לעקוב אחר אדם או להטרידו בכל צורה שהיא.

לא תהיה רשאי לומר או לרמוז כי הצהרותיך זוכות לגיבוי ותמיכה מאיתנו.

לא תהיה רשאי לעשות שימוש בכל רובוט "עכביש", יישומי סריקה\איתור, או בכל התקן או תהליך ידני או אוטומטי לאחזור, למיון, ל"חציבת נתונים" (דאטה מיינינג), להעתיק או לעקוף בכל צורה שהיא את המבנה הניווט או ההצגה של תכניו באתר “Road to Love”.

לא תהיה רשאי לפרסם, להפיץ, לשדר או לשכפל כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני מבלי לקבל הסכמה מראש של הבעלים או של בעל הזכויות בקניין רוחני.

לא תהיה רשאי לשבש או להפריע לשירות או לאתר “Road to Love”, לשרתים או לרשתות הקשורים לאתר “Road to Love”.

לא תהיה רשאי לפרסם, לשלוח דואר אלקטרוני או להעביר בדרך כלשהי חומר כלשהו הכולל וירוסים או קוד תוכנה, קבצים או תכניות המיועדות לשמש, לבטל או להגביל את הפונקציונליות של תוכנת או חומרת מחשב או של ציוד תקשורת.

לא תהיה רשאי לבצע עיצוב (frame) או לבצע שיקוף (mirroring) של מרכיב כלשהו באתר “Road to Love”.

לא תהיה רשאי לבצע שימוש מסחרי כלשהו באמצעות האתר “Road to Love”. לא תהיה רשאי לעסוק בפרסום או שכנוע של המשתמשים באתר “Road to Love” לקנות או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השימוש באתר “Road to Love”.

לא תהיה רשאי לשדל משתמשים אחרים בשירות ולהעביר לידיך כספים.

לא תהיה רשאי לעודד מידע כוזב, מטעה או מעודד פעילות או התנהגות בלתי חוקית ביודעין. כמו כן לא תעודד התנהגות מאיימת, מגונה, פוגענית או אשר יש בה משום הוצאת דיבה ו\או השמצה.

מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר– לרבות, מבלי לגרוע, בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר אחר הכלול באתר – הינם של “Road to Love” בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין וחלקם אף מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך (re-transmission) להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתו המפורש של “Road to Love” או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות, בכתב ומראש.

על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום ב”Road to Love” נשארים בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור ל”Road to Love” תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני

בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום ב”Road to Love”, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם ב”Road to Love”. במסירת תוכן לפרסום ב”Road to Love”, הנך מקנה לו רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתו, בכל שירותי התוכן שהוא מספק, ובכל מכשיר קצה.

כשאתה עושה שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, אחסון וכל פעולה אחרת), אתה מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד ”Road to Love”, מי מספקיו או מי מטעמו.

בפרט, אתה פוטר ומשחרר את ”Road to Love” ו/או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים (“פיצוי“), שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים או המופיעים באתר (לרבות תכנים שאת העלית לאתר), או לשירותים באתר. כמו כן אתה פוטר את ”Road to Love” ו/או מי מטעמו מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל”Road to Love” או מי מטעמו על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם.

היעדר אחריותו של ”Road to Love” ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעיל ו/או יכל להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודע לו האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולש או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם.

היעדר אחריותו של ”Road to Love” ו/או מי מטעמו יחול אף אם ניסה ”Road to Love” מרצונו הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולש. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על ”Road to Love” ו/או מי מטעמו.

מבלי לגרוע מן האמור ”Road to Love” אינו אחראי לכל התכנים שנמסרים על ידיך או מתקבלים מגולשים אחרים באתר באמצעות הודעות פרטיות.

המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע המופץ בו, בתכנים, במוצרים ובשירותים אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

לפי חוקי מדינת ישראל אינך חייב למסור את פרטיך האישיים, אך ייחד עם זאת לא תוכל לעשות שימוש באתר. בעת מסירת פרטייך האישיים הינך מצהיר כי ידוע לך כי לא תהא לך כל טענה ו\או תביעה כלפי ”Road to Love”.

בברכה,
הנהלת "Road to Love"